Merakla beklenen İç İletişim Ve Çalışan Performans Platformu Ming Eylülde sizlerle buluşuyor !

E-posta gerektirmeden ister masa başı ister saha çalışanı olsun tüm çalışanlarınızı platforma dahil edin. İster evden ister ofisten çalışanlarınızla sürekli iletişimde kalın, etkinlik oluşturun, duyuru paylaşın ve çalışanlarınızın sosyal iletişim ve paylaşım kurmalarına olanak sağlayın.

Takımın gücü her bir üyedir. Her üyenin gücü ekiptir.

Phil Jackson

Oyunlaştırma artık dünyanın her yerindeki büyük şirketlerin arzu edilen sonuçlara ulaşmak için kullandığı en verimli ve etkili araçlardan biri. Oyunlaştırma; sosyalleşme, gelişmeye teşvik, geri bildirim, eğlence ve iş birliği gibi mekanizmalara sahiptir. Çoğu insan, doğal olarak, yaptıkları görevlerin sonucunda keyif almak veya ödüllendirilmek ister. Bir ödül sisteminin uygulandığı iş yerlerinde katılım ve motivasyon da doğal olarak artar. Mesela, çalışanlar diğer departmanlarla iş birliği yaptıkları için ödüllendirildiğinde, bireysel motivasyon oluşmasına, olumlu şirket kültürünün teşvik edilmesine, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesine ve daha pek çok şeye yardımcı olur.

İş süreçlerinizi oyunlaştırma pratikleri doğrultusunda gerçekleştirmek, şirket kültürünüzü geliştirmenize ve çalışanlarınızın şirkete bağlılığını kuvvetlendirmenize yardımcı olacaktır.

  • Özelleştirilebilir bilgi yarışmaları ile sürekli gelişim
  • Kaynak tüketimi takibi ve sürdürülebilirliğe katkı
  • Çalışanlar arası dengeli rekabet
  • E-posta gerektirmeden şirket içi çok yönlü ve anlık iletişim
  • Verimli İK bütçe yönetimi
  • 360 değerlendirme ile çalışan performans takibi ve raporlanması
  • Kurumun vizyon, misyon ve değerlerine toplu entegrasyon
  • Kurumsal bağ ve hafıza gelişimi / Oyunlaştırma ile iş süreçleri iyileştirilmesi